Gelecek

geldiğinde

geçmiş

"NV Fotograf" 

ile

hatırlanacak